استیکر آشپزی برای کانال و گروه تلگرامی
استیکر آشپزی برای کانال و گروه تلگرامی

نمونه کار استیکر تلگرام ایجاد شده مخصوص آشپزی استفاده در کانال و گروه های تلگرامی - این پک استیکر آشپزی مجموعه نیاز های یک مدیر آشپز می باشد با استیکر های از قبیل (  استیکر دستور غذای ظهر، استیکر پیشنهاد غذای امروز ، استیکر دستور پخت کیک ، استیکر بفرماید آماده شد ) و ..

 

نوشتن دیدگاه